Close

NP TRUTH AND ONLY TRUTH

Category: Nibiru

За Нибиру, Времето и Смяната на Системата – Великият Учител на Човечеството ММ

За Нибиру, Времето и Смяната на Системата – Великият Учител на Човечеството ММ

(Моля Приемете или Не тази информация без да съдите, никой не може да каже какво точно ще стане, от нас зависи!)
И.Н. Какво да очакваме?

ММ Преминаването на Нибиру през Слънчевата система и особено в близост до Земята ще окаже огромно влияние на климатичните условия. Трябва да се приготвите за това.

И.Н. Какво трябва да направят хората?

ММ Климатичните условия ще попречат на хората правилно да организират събитията свързани с работите по селското стопанство. За да бъдат усилията на селските труженици максимално успешни, те трябва да знаят, че времето през тази година ще е максимално неустойчиво. От него ще е трудно да се очаква стабилност на температурите. Но въпреки всичко пролетта, лятото и есента ще настъпят навреме. Просто те ще приличат на между сезонни, с разлики в температурите присъщи на: зима-пролет, пролет-лято, лято-есен…

И.Н. Не е ясно, как ще стане това?

ММ Пролетта ще настъпи макар и със закъснение, но стремително. Топлото време ще започне бързо да разтопява снега и леда, но при това могат да настъпят и неочаквани захлаждания, което може да повлияе на засяването, доколкото ще е трудно да се избира време за организирането му.

И.Н. Какво да правят селяните?

ММ Трябва да се приготвят да действат оперативно, без размотаване, използвайки всеки хубав ден, без да разчитат, че времето ще е устойчиво. Ако засяването се извърши бързо, то това ще е залог за бъдещата реколта.

И.Н. Какви опасности очакват селяните през лятото, при преминаването на Нибиру?

ММ Летният сезон също ще е с особено неустойчиви природни условия. Те следва да се приготвят за това, че дъждовете ще са много неравномерни. В едни райони ще падат много валежи, а в други се очаква суша. Особено ще пострадат районите с мусонен климат, които са свикнали ежегодно да получават достатъчно количество влага, но в предвид преразпределението на водните ресурси в атмосферата те могат да попаднат в зона със сух климат.

И.Н. Какво се очаква в Русия, на нейната огромна територия?

ММ Русия има няколко часови пояса, няколко географски ширини и няколко природни зони с различни условия за селското стопанство. Там следва да се придържат към норманите за тях условия за засяване, грижата за растенията и събирането на реколтата, но с въвеждането на голяма поправка във връзка с космическите събития и климатичните условия. Както вече казах, не трябва да се очаква устойчиво време, а трябва да се използва всеки хубав ден, час и минута, за да се облекчат условията за покълване на растенията, тяхното нарастване и узряване. Само оперативността и разумното поведение ще помогне на хората да не останат без реколта, а значи и без храна в близките дни и месеци на настъпилата година.

И.Н. За какво още трябва да се приготвим по време на преминаването на Нибиру?

ММ Нибиру е огромна планета. По сравнение със Земята тя я превишава четири и половина пъти. Има маса много по-тежка от земната, доколкото нейната маса зависи от магнитните връзки с матрицата на Слънцето на ниво инфрачервени сфери. Влизайки с Слънчевата система, Нибиру се държи като магнитен великан, който кардинално променя състоянието на магнетизма на всички планети без изключение, даже на най-отдалечените от Слънцето.

Магнетизмът в този случай се нарушава както между планетите, така и със Слънчевата матрица. Планетните Разумно електромагнитни сили също се разрушават и започва подобие на хаос. Започва неумерено редуване на Разумно електромагнитните полета отначало в атмосферата – както това започна да се проявява сега на Земята, така и в земната кора, и в недрата й. Магнетизмът проявен на нивата на всички сфери от Планетарния комплекс рязко променя напрегнатостта си, което се отразява на климатичните и природни Духове (Стихиалии), които не могат повече да живеят по обикновената схема и са принудени да търсят стабилно положение в места несвойствени за тяхното пребиваване. Оттук и подобието на хаос, следствие на придвижването вътре в земния комплекс и нарушаването на връзките със съседните планетарни системи.

И.Н. Получава се, че не следва да очакваме стабилизиране на климата в близко време?

ММ Природата ще започне да ни поднася страшно много всевъзможни сюрпризи. Преминаването на Нибиру ще е белязано от събития, които ще започнат да се отразяват буквално на всичко, което има Разумно електромагнитна природа. А, както ви е вече известно, всичко съществуващо в заобикалящия ви свят съдържа в основата си РАЗУМНА СВЕТЛИНА, която вашите учени са свикнали да наричат електромагнетизъм.

Нибиру привнася с присъствието си огромно изкривяване в електромагнитните връзки, както в самата Слънчева система, така и вътре в самите Планетарни комплекси. Това изисква внимание и разумно поведение от хората, които имат свободна воля на избора. Изисква способността им да разбират и правилно да реагират на всички случки и обстоятелства. Когато природните Духове и Стихилии стават почти неуправляеми, тогава разумните човешки действия могат да управляват някой от събитията и даже да ги насочват в нужното направление.

И.Н. Значи ли това, че уменията на шамани, гадатели, светли магове ще започнат да се търсят за управляване на природните стихии,?

ММ Точно това ви казах. Знанието на законите на природата и възможността съзнателно със силата на своята воля да управляваме природните Стихиалии, ще позволи на хората да държат в равновесие природните духове, които по своята йерархическа принадлежност са длъжни да се подчиняват на човешката воля.

И.Н. Но нали сега на Земята в голямата си част е проявена злата воля на черните магове, които все още имат намерение да използват всички лостове на магическата си власт само за своите користни цели, забравяйки за интересите на огромното количество на практика беззащитни хора?!

ММ Преминаването на Нибиру разрушава всички базови построения на старата система на живот на планетата. Това става автоматично, без никакви емоционални прояви от страна на Планетарния комплекс. Така, както се разкъсва гъста паяжина в хамбара, когато в него задуха силен вятър или пък влезе стопанина за да вземе нещо от далечния ъгъл. Паяжината на старата система, която е омотала планетата, ще се разкъса и на парчета ще се разнесе от тънките сфери на долния ментален свят, където тъмните са изпонастроили своите мисъл форми, за да закабалят вашия свят. Прекъсването на всички световни връзки: в търговията, в обменните процеси на паричната система във финансовите манипулации на борсите – това ще са първите материални признаци за това, че световната паяжина повече не обвързва вашия свят. Хората, които водят своя живот в пределите на разумната стопанска дейност не трябва да се страхуват. Самата стока във вид на първичен продукт ще стане базова основа за търговията, обмена и реализацията на дейностите обезпечаващи всички насъщни нужди на хората. Обикновеният обмен и условните парични единици базиращи се на реалните продукти на селското стопанство и природните енергоносители, скоро ще станат главни обезпечаващи за парите на Новата епоха. Идването на Нибиру има както негативен, така и позитивен аспект за вашата планета. Старата система ще се разклати, ще се разкъсат връзките й и ще рухне. Това вече е неизбежно. Но правителствата на държавите, които навреме вземат върху себе си отговорността съзнателно да сменят системните устои на тъмнината с право противоположните устои на Системата на Светлината, само ще спечелят от това стихийно разпадане на старата система.

И.Н. А тези, които не разберат, че трябва да се строи нещо ново и започнат да кърпят дупките в старата системна организация? Какво ще стане с техните страни?

ММ Тези страни, които продължат да се придържат към старите устои, ще страдат преди всичко от природни изменения, а при липсата на правилни действия по време на климатичните аномалии, ще започнат да страдат от глад и бунтове свързани с него. Опитите да решат проблемите си както обикновено, с ограбване на съседите си и лагерите-донори, ще бъдат неуспешни. Няма да хабя много думи описвайки събитията съпътстващи ви при излизането от системата на тъмнината. И без моите мисъл форми света сам ще ви укаже основите на същността си, а те са – не здрави и лъжливи.

На тази система й дойде краят и трябва да се приготвите за това, че повече тя не може да бъде възстановена. Остава още сега съзнателно да пристъпите към строителството на базовите основи на Новата Цивилизация – Системата на Светлината. Идването на Нибиру ще стане това движещо начало за дълбокото и невъзвратимо преустройство в живота на всичко живо на планетата. И първа крачка към това трябва да стане правилното поведение на жителите занимаващи се със селско стопанство, за да получат все пак реколта и за да не стане глада движеща сила за настъпване на пълен хаос и гибел на хората.

И.Н. Може ли хората да се надяват, че Висшите Разумни Сили няма да ги изоставят по време на глобалните промени?

ММ Ние сме на постоянна стража именно затова. Можете да разчитате на нас, но помнете, че всички ваши дела ще бъдат извършени от вашите ръце. Не се налага да седите и да чакате чудеса, защото в сила влязоха Висшите Закони на Битието (КОНИ), които изискват активност от всички заедно и от всеки поотделно. Обществото е длъжно да се сплоти пред лицето на грандиозните събития, които започнаха да се проявяват във вид на нестабилното поведение на климата, а след това ще започнат да се дестабилизират всички условия от преминаването на Нибиру покрай вашата планета.

И.Н. И за какъв период трябва да се приготвят хората за големи пертурбации на планетата?

ММ Планетата Нибиру ще преминава през Слънчевата система примерно четири години и пет месеца, отчитайки днешното й положение.

И.Н. Хората се страхуват от смяната на магнитните полюси, което може да доведе до помитане на всичко живо от повърхността на Земята. Ще се случи ли такова нещо във връзка с преминаването на Нибиру?

ММ Нибиру е огромна планета, която има магнитен заряд подобен на земния на сегашния етап на развитие. Тоест, северния й полюс има заряд плюс, а южния – минус. Когато се срещат две планети, които имат еднакви заряди на юг и на север, но едната от тях е толкова голяма, че нейният заряд е многократно по-силен, то по-малката планета е принудена да направи салто и да се превърти, за да станат зарядите на едноименните полюси противоположни. Това са условията за смяна магнитните полюси на Земята и смяна векторите на силите.

И.Н. Но, нали това е катастрофа?!

ММ За да не се случи такава необратима катастрофа, в Слънчевата система пристигна армада от кораби на Галактическия Съвет. Вече ви казах за това по-рано. Не трябва да мислите за събитията по преминаването на Нибиру, като за апокалипсис. Всичко ще стане така, както трябва да стане, за да може земната цивилизация не само да оживее, но и да приеме щафетата на Новата Формация, невиждана досега от земляните. Просто се осланяйте на Висшите Сили и извършвайте действия, които ще помогнат на вас и на децата ви да преживеете в условията на нестабилността на преходния период.
Наличието на Нибиру в Слънчевата система вече не тайна. Сега тя може да бъде видяна от всеки, който иска да се убеди в това. За да го направите не ви трябва скъпо оборудване, достатъчно е просто внимателно да гледате Слънцето по време на изгрев или залез (в зависимост от полушарието).

Планетата Нибиру има негативен характер, за което говорихме по-рано. Тя е планета, която само с присъствието си не просто усилва всички съществуващи негативни събития свързани с идването на петте комети, но и абсорбира всички негативни следствия като своеобразно гориво за инфрачервената си природа. Тя е „планета чистач” — след преминаването си Нибиру няма да остави нищо от старата инфрачервена помия образувала се на дъното на Слънчевата система за времето на пребиваването й тук на Земята и останалите близки планети. Пълното изчистване на недрата на планетата Земя от инфрачервените натрупвания и от цялата плеяда демонични същества, които обитават в нея, може да изглежда като истински ад, когато те се отскубнат и излязат на повърхността на планетата, по време на настъпването на „трите дни мрак”, за които сега се говори много. Различните източници подават тази информация от различни ъгли на възприемане. За едни, трите дни тъмнина са гибелни – края на света, последен акорд на апокалипсиса, а за други – това е дългоочаквато прочистване на планетата от всичката нечестива дейност на демоничните сили от космическото дъно. И едното и другото са истина, за едно и също събитие гледано от различен ъгъл.

По такъв начин петте комети условно „разорават” Слънчевата система за да извадят на повърхността всичко застояло и гниещо, а планетата чистач – Нибиру, изсмуква в недрата си всичката тази нечистотия, за да може преминавайки през Слънчевата система да се запаси с гориво (инфрачервени отпадъци) и да замине отново в далечното си пътуване на орбита с дължина от 3600 земни години.

И.Н. Кога може да се очакват тези три дни мрак? И каква е тяхната природа?

ММ: Три дни мрак – това е космическо събитие което вие преживявате почти всяка година, даже по няколко пъти. Това е един вид слънчево затъмнение, което ще има такава продължителност само по причина, че обектът който ще закрие Земята има огромни размери – това е планетата Нибиру, която е няколко пъти по голяма от Земята. При това тя притежава седем спътника, два от които са заселени от разумни жители, притежаващи мощна технократна цивилизация. По същество, това са същите рептиловидни първо предци на всички жители на вашата планета, за които разказват митовете и легендите на различни народи по света. Идването на Нибиру и нейните спътници съвместява в себе си няколко значителни космически събития, едното от които сега обсъждаме без да засягаме останалите.

И така, трите дни мрак са Слънчево затъмнение, което ще бъде несъразмерно по-продължително и обширно, спрямо затъмненията, към които е привикнало земното човечество. По време на това Слънчево затъмнение ще стане свързване на планетата Нибиру с недрата на Земята, което ще изглежда като огнени въжета, устремени във вътрешността на вулканите, които за три денонощия ще се окажат във властта и под влиянието на огнените „смукала” на планетата Нибиру. Това е момента на „скачване” и последващото „изпомпване” на съдържанието от недрата на Земята. Към този момент ще се събудят небивало количество вулкани, които до тогава са се намирали в спящо състояние. Тези събития стават и сега, като по-нататък ще се усилват. Особено активни ще станат вулканите, които сякаш са отдавна изгаснали – такива като вулкана Йелоустоун в САЩ и други подобни на него.

По-нататък планетата Нибиру ще изпомпа от недрата на Земята всичкото неравновесно съдържание, което е удържало планетата на дъното на Слънчевата система. Заедно с това инфрачервено съдържание, на повърхността на Земята ще излязат пълчища от демонични същности, душите на грешници, мисъл форми на системата на тъмнината, която цари на вашата планета…. Всички тези древни натрупвания ще станат улов за ”планетата чистач” и ще попаднат в нейните недра, издигнати по „огнените въжета” от недрата на Земята. Именно затова, по време на трите дни мрак не си заслужава да поглеждате навън от домовете и прозорците си, защото страхът, който неизбежно ще възникне в сърцата ви ще ви направи уязвими пред магнитната сила на огнените въжета, които просто ще засмучат в себе си тези които се страхуват.

Само спокойното изчакване на края на събитието и светлата молитва могат да станат най-силната защитна мярка срещу засмукването по време на процеса на изчистване на планетата. Светлата молитва по състава си се намира на цяла Светлинна октава по-високо и напълно не се съотнася с магнитната сила на инфрачервените честоти на огнените въжета на планетата чистач – Нибиру.

През този период ще е полезно пребиваването ви в закрити помещения, а още по добре вътре в помещения, които се намират на ниските етажи – близо до земята или даже в избени помещения, защото по време на идването на планетата чистач и на тъмнината, която ще последва след тези събития ще има много атмосферни пертурбации. Възможни са силни ураганни ветрове, наводнения и неадекватно поведение на много от хората и животни. Дори слабо слънчево затъмнение ще предизвика у животните и у някой от хората чувство на страх и неувереност в това, че Светлината ще се върне. А, в случай на слънчево затъмнение с продължителност от няколко денонощия, такъв страх ще обхване цялата природа. Силата на молитвата на светлите праведници ще бъде най-спасителното действие, което очаква Йерархията на Светлината от хората на Земята, които са избрали Златния Век и са се устремили към Абсолютната Светлина в Безпределността, като към най-висша задача в живота си.

И.Н.: А какво ще стане след трите дни на мрак? И какво да очакват хората от жителите на спътниците на Нибиру?

ММ: Опустошените недра на Земята ще престанат да бъдат тежък баласт за планетата Земя. Тя кардинално ще промени своето местопребиваване във Времето и Пространството. Точно това е Великият Преход за който говорихме по-рано, очаквайки лъжливата дата 21 декември 2012год. Силите на тъмнината преднамерено измениха времето на очакваните събития на Великия Преход, за да може по-голямата част от хората да бъде вкарана в заблуда и по-късно, когато действително биха настъпили указаните събития, те да са съвършено неподготвени за тях. Вече казах, че най-важните събития ще се състоят именно през 2014год., а времето и дата на събитието вече могат да изчислят учените сами, просто наблюдавайки скоростта и придвижването на Нибиру през Слънчевата система, предсказвайки по този начин времето за преминаването му между Слънцето и Земята. Не се наемам да указвам точни срокове. Те зависят както от самата Нибиру, така и от наличието в Слънчевата система на още цели пет комети. Те също внасят своите корективи.

Що се касае до жителите на двата населени спътника на Нибиру, то трябва да се знае, че те са оставили на Земята свой „челен отряд” в лицето на народа , който смята себе си за „избран” и който се противопоставя на всички останали народи. Те добре знаят това, от кого са избрани и какви промени да очакват за себе си, и за другите народи. Тяхната задача се е състояла в това, да задържат развитието на планетата Земя на дъното на Слънчевата система и да не й позволяват да се издигне при никакви обстоятелства – което те и изпълняваха до указания период. По техният сценарий планетата Земя трябваше да загине, а техните старания трябваше да бъдат възнаградени с преселване на спътниците на Нибиру – или поне на основното ядро от техните служители. Но Силите на Светлината предотвратиха този сценарий и позволиха планетата Земя не просто да се съхрани, а дадоха възможност на светлата част от земляните да навлязат в Светлия Период на Еволюцията.

И.Н. И все пак ще слизат ли на Земята Анунаки или Нефилими от спътниците на Нибиру?

ММ: Флотилията на Светлината стои на стража на Земята и няма да позволи на тези рептилии да стъпят на Земята, както това се очаква от цяла плеяда жители на подземното царство, които ще останат в изолация. А когато дойде време за изчистване, ще се прехвърлят на въжделената планета в качеството си на гориво за нейното по-нататъшно пътуване през космическите простори на Вселената.

И.Н. Благодаря.

ИРИНА НИЛОВА

Позиция на кометата Нибиру 7X на 26 януари 2023 г. – нейното разстояние между Юпитер/Сатурн

Позиция на кометата Нибиру 7X на 26 януари 2023 г. – нейното разстояние между Юпитер/Сатурн

Наклонът на земната ос се е увеличил, както е показано на диаграмата, при настоящата скорост дрейфът на полюса до ключови 40 градуса ще бъде постигнат през следващите 4/5-7 макс. месеца април/май до юли/август 2023 г. – и с 1/1,5 години по-късно в ключова критична точка 60 градуса Марк юли/август 2024 г. до март/май 2025 г. – Тези дати са прогнозирани и могат да се променят, ако пристигне силно електромагнитна външна звездна планета от системата Немезида на тъмната звезда Ранна – Планетата на кометата и системата на тъмните звезди според древните исторически китайски астрономи те са на около 1-3/4 години разлика – Две гостуващи звезди/планета-комета Те съобщават на дати 1073-74/1076-77 – (Нито една звезда но две с луни/сателит -1073/1074 корейски записи на гостуваща звезда и особена звезда) Моето мнение е, че имаме множество космически обекти – комета Тъмна звездна планета и M звезда джудже – те са във времева рамка от 12 месеца до 3,5 години разлика – ние имат звездна планета с червени/тъмни ивици 5/7 земен размер и високо Магнитно сребърно/синьо/златно ядро 2/3 Земя Плюс размер – Крилата комета Планета и Мъртва тъмна звезда М тип подход са Слънчева система, която е на противоположна орбита – Множество обекти – Кафява звезда джудже и планети Тип мини слънчева система 23/2024-2025 г. /26 до 29/2030/31 до 2036/2040/43 Питър Обединеното кралство (CGI снимки, тъй като не мога да публикувам оригинални снимки – тази публикация за историята на космическите множество обекти, звезди/планети, комети/)

Връзка

Коментар от професор по астрофизика относно смущенията на полето в щита, дължащи се на нахлуващия електромагнитен източник от падащата звезда Нибиру: (Чудесата още не са започнали)!

Коментар от професор по астрофизика относно смущенията на полето в щита, дължащи се на нахлуващия електромагнитен източник от падащата звезда Нибиру: (Чудесата още не са започнали)!

Буквален Превод от Арабски :
Те казваха в миналото, вируси….червеите, насекомите, мишките, земните червеи и техните животни имат ли дял от тези вируси…и ако приемем това, което заразява овце, кози, елени, птици и други, това е вирусна инфекция, която засяга една от страните на мозъка и неговите сетивни неврони….така че тези същества ще умрат след ден или два….!!…та какво става…. има част от обществото, която е започнала да вярва, че електромагнитното поле на Земята, което тези същества следват, не е добро…няма друго убедително обяснение освен това обяснение, което събрах и приложих . Земното поле се вие ​​и пее в едната посока, а не в другата… И когато това поле се приближава… поведението на създанията го следва… и не знаете накъде отива… зоната на изгубените квартали се разширява и хората го виждат… но защо всичко започна преди няколко дни… Продължава и сега с нарастващи темпове….??!!… Някой ще се върне да каже…. Това е добре позната болест, която засяга добитъка и животните….!!!… Сякаш се въртиш с тях в омагьосан кръг…. След това се чуди… Къде е изкривяването на електромагнитното поле на Земята откъде идва ??!!… Както казах, От приближаващо поле на натрапник…. Той се смееше и се подиграваше……!!… Ще им покажем Нашите знамения в хоризонтите и в самите себе си Докато не им стане ясно, че е истина . Не е ли достатъчно за твоя Господ, че тя е над всичко? Нещо мъченическо… сега се готвят сериозни неща… и тези квартали не са се държали така от нищото… и предричат ​​нещо, което ще се случи… колапсът на електромагнитното поле на Земята означава тотална гибел на органичен живот по него… дори има летища в някои региони на света Спря полетите си и смени посоките на пистите за кацане и излитане…!!….ако ви се вие ​​свят, главоболие и звънене в ушите…сега поне….това се дължи на това, което се случва над вас…!!…но ако почувствате, че земята под вас се разтърси …така че изчакайте какво ви обещахме….гигантските вулкани на земята изригват един след друг.Що се отнася до онези, които изглеждат спящи…те не са спящи!!…Йелоустоунът на Земята ще бъде първият, който ще получи Йелоустоуна на небето…земетресенията са във фаза на разширение съответно Прочетохме от по-слабите линии на полето… и увеличаването на гравитационните неравности на земята… Говорих много и времето ми наближава да дам роля на земята… когато няма да има нито един инч от нея в безопасност… освен за онези, които моят Господ е защитил…
2
l Когато казах, че смущението и отслабването на електромагнитното поле на Земята ще причини смущения в органичния живот на цялата Земя, аз буквално разбрах какво имам предвид…. Животните са пряко засегнати от електромагнитното поле на Земята, защото това поле е техният жизненоважен водач в техните миграции, поминък, поведение и живот… Ако това поле отслабне, тогава това означава дезориентация и загуба на тези същества… така че какво правят…??!!….те ще се върти в паника като жизненоважна реакция, опитвайки се да достигне правилния път, за да спаси живота си.Това не е вирусно заболяване, както казах…и приятели ме информират сега, че тези явления са станали широко разпространени Тревожни и странни… аз описах формата на усуканото и слабо електромагнитно поле на земята в предишна лекция… и според подхода на това поле, онези живи същества на сушата, морето и въздуха… от риби… до червеи… на различни животни… дори на ужасени птици…. Директното въздействие върху хората в момента е слабо… Но колкото по-слабо е полето на земята, толкова повече ще се увеличават тези странни явления и хората ще бъдат засегнати от тях чрез смърт на мозъчни клетки и поява на мигренозно главоболие, световъртеж, гадене, задух и други… Електромагнитното поле на Земята е нейният компас Животът върху нея… Това е причината… И причината за това полева слабост на земята… е навлизане в поле Противоположно входящо идва от приближаващ източник, който има електромагнитен характер с висок интензитет, бавно се приближава… с несъгласувани полюси с магнитните полюси на Земята, работещи да го изместят в негова полза, карайки полето на Земята да се накланя повече… и това е умираща планета-комета, която работи на принципа на пулсарите. Това не е кафяво джудже или звездна система, според обозначението на Женевската конференция през 2006 г.

Продължение по темата :

Текущата ситуация на текущите данни е възходяща и много опасна, а в момента разрушеното земно електромагнитно поле не е наред и то в най-лошия случай. Вижте актуалните данни към публикацията
Плътна инерция на гигантски астероиди и метеорити с различни размери, появяващи се днес, четвъртък, 1/12/2022 г. сл. н. е., и вчера, в коронарните полета за наблюдение на Laskosi 2 и Laskosi 3, с появата на дълга опашка, удължена и отличителна за кометата планетата Нибиру в короналните огледала за наблюдение на Laskosi 2 и Laskosi 3
С огромни слънчеви експлозии, счупвания и усуквания в полето на земното електромагнитно поле и полуколапси в полето на земното електромагнитно поле, което в момента е разрушено, с ясно отклонение на полярността на земното електромагнитно поле, с началото на появата на няколко електромагнитни полюса в земното електромагнитно поле, маркирани с черни стрелки за известно време, със смъртоносна радиация, противоположната на която идва от ударите на вътрешния щит, който е звездата. Dhu al-Din, Planet Tariq Nibiru, както можете да видите с текущите данни за наблюдение и последващи действия, приложени към публикацията

Връзка – Системата Немесис / Нибиру

Ако искате да копаете по-дълбоко, започнете оттук…

всичко, което е премахнато от всички уебсайтове и форуми за Истината, е копирано и пуснато в тъмната мрежа…Google е от злите елити и е цензуриран…ние защитихме няколко уебсайта в Google..но ние работим върху специално приложение, което ще съдържа всички резултати от изследвания и много повече..когато го завърша, ще публикувам връзка с инструкции…GOOGLE не е Бог, спрете цензурата…

Телефонно интервю, проведено с д-р Юджийн Рикс , бивш учен от НАСА, работил по програмата за космически совалки дълбоко в тайния екип на НАСА за търсене и проследяване на Нибиру .

Телефонно интервю, проведено с д-р Юджийн Рикс , бивш учен от НАСА, работил по програмата за космически совалки дълбоко в тайния екип на НАСА за търсене и проследяване на Нибиру .

Предишната ни статия за д-р Рикс може да бъде намерена по-долу :
 

SB: „Нека да се заемем с работата. Разкажете ни малко за себе си и вашите пълномощия.“

Д-р Рикс: „Казвам се д-р Юджийн Рикс. Работих заедно с екипа на STS и бях назначен в изследователския екип на Нибиру. Имам докторска степен по астрономически науки.“
 


SB: „Разбираме, че сте нервен да давате интервюта и оценяваме, че се опитвате да изложите публично тази тема. Разкажете ни за Нибиру.“

Д-р Рикс: „Има много погрешни разбирания относно Нибиру, или Планетата X , или някое от другите имена, които й се приписват. Нибиру не е комета, не е метеор… дори не е планета.

По същество това е собствена слънчева система, състояща се от кафява звезда джудже със седем орбитални тела – планети или луни. Загриженост предизвиква третата планета от системата. Той е приблизително десет пъти по-голям от масата на Земята , с ядро ​​от никел и желязо.

Ние вярвахме, че тази планета – която определяме като планета X или Нибиру – представлява най-голямата заплаха за земята.“
 


SB: „Ние?“

Д-р Рикс: „Екипът за търсене и проследяване на Нибиру. Шест души, включително и аз, заключени далеч от останалата част от НАСА.“
 


SB: „Нибиру има много противници. Всички те питат, ако е там, защо не можем да го видим? Нибиру е силно рекламирана от 2000 г.“

Д-р Рикс: „Очевидно хората искат да го видят.

Липсата на физическо доказателство обаче не е доказателство, че то не съществува. Продължаващото прикриване е в ход най-малко от 1983 г. Това е, доколкото знам – когато се присъединих към екипа.

Правителството наводни новините и интернет с дезинформация и истории, за да отвлече вниманието на хората от това, което наистина се случва навън. А защо не се вижда – пръскането с химикали е едно.

Правителствата по света са във „вторичен протокол“ от много години.

Поради своята орбита може да се види само от определени географски места в южното полукълбо и то само ако имате достатъчно мощен телескоп и гледате на правилното място.

Учените са го видели, опитали са се да докладват за него и са загинали.“
 


SB: „Вярно ли е тогава, че президентът Рейгън подписа секретна изпълнителна заповед, забраняваща каквото и да е споменаване на думата Нибиру?“

Д-р Рикс: „Вярно е. Въпреки че подобна заповед никога не може да бъде наложена на обществото като цяло, правителствените служители и пресата получиха сериозно предупреждение, че темата е табу.“
 


SB: „Изглежда, че това вече не е проблемът. Всички говорят за забележителни учени и различни личности. Защо е така?“

Д-р Рикс: „Нямам представа. Предполагам, че правителствата осъзнават, че вече не могат да пазят тайната. Беше само въпрос на време астрономите от задния двор да я забележат, дори и случайно.“
 


SB: „Обратно към вас. Вие се уединихте, след като напуснахте НАСА. Защо?“

Д-р Рикс: „Не се разделихме при най-добри условия. НАСА знаеше, че не одобрявам запазването на Нибиру в тайна.

След заминаването си имах много причини, твърде много, за да ги изброя, че ме следят внимателно. Чувствах живота си в опасност. Толкова много всъщност, че изпратих жена си и дъщеря си в страна без екстрадиция за безопасност.“
 


SB: „През 2012 г. започнахте да публикувате във форуми и други медии за пристигането на Нибиру. Защо тогава?“

Д-р Рикс: „Не съм публикувал сам. Публикувах чрез пълномощник. По това време все още се криех.

Що се отнася до това защо, с цялото фиаско на края на времето на маите от 2012 г., заляло мрежата, голяма част от информацията се приписва на Нибиру, почувствах, че моментът е подходящ да направя някои факти публични. Чувствах, че това е мой граждански дълг.

Основният ми прокси публикува във форум, наречен GLP – God Like Productions – популярен интернет форум за конспирации. За съжаление акаунтът му беше хакнат, думите ми бяха изопачени.“ SB: „Това ще бъде ли събитие, което ще сложи край на живота?“ Д-р Рикс: „Трудно ми е да предскажа. За последно имах достъп до файловете на Нибиру през 1985 г. По това време не предвидихме ELE . Изчислихме, че третата планета ще пресече в рамките на 0,3 Au от Земята.
Събитията биха били катаклизмични:

  • масивни земетресения
  • вулканични изригвания
  • някои океани излизат от своите басейни

Планетата щеше да се промени драстично.

Но животът, някакъв живот, ще оцелее.“
 


SB: Имате ли последни думи за хората по света?

Д-р Рикс: „Надявайте се на най-доброто, подгответе се за най-лошото.“

– Краен препис –
 

ЗАБЕЛЕЖКА :

Има поне 2 бивши учени от НАСА, които са излезли напред през последните няколко месеца по тази тема:

  • Д-р Шимшук – астрофизик и бивш учен от НАСА – http://www.drshimschuck.com/
     
  • Д-р Юджийн Рикс – бивш учен от НАСА, който има докторска степен по астрономически науки и е бил член на екип за търсене и проследяване, за да открие системата на Нибиру/Кафявото джудже.

 


Нибиру е тук

… и не можете да ме спрете да предупреждавам американците – казва преследваният учен от НАСА
11 април 2016 г.

от уебсайта SomeonesBones
 


Д-р Юджийн Рикс , бившият учен от НАСА, който алармира за приближаването на Нибиру през 2012 г., излезе от уединението, за да се присъедини към шепа други учени и астрономи, които искат да предупредят света за неизбежна катастрофа.

През 2011 г. и 2012 г. д-р Рикс публикува опасенията си – чрез прокси – в основните и различни форуми в интернет.

Той се колебаеше да разкрие самоличността си, защото сигнализиращите за Нибиру бяха изчезнали или убити с тревожна скорост:

  • Алън Сандидж and Браян Марсдън починаха мистериозно от болест, която засяга само един на милион души. Смъртта им е настъпила след публикувано изследване, намекващо за съществуването на Нибиру . Те починаха с разлика от пет дни; са работили за един и същи университет. 
  • Учените Фред Уипъл and Джон Хукра от Харвардския университет също починаха при необичайни обстоятелства. 
  • Учен от Нибиру почина по време на пешеходен туризъм – британският турист Хари Ийвс, който изчезна в перуанските Анди преди близо две седмици, е потвърден от семейството му мъртъв. Той тръгна на самостоятелен планински поход. Основните медии и техните правителствени ръководители прикриват важни факти около смъртта на г-н Ийвс: Ийвс е бил учен, който е работил в радиоастрономическата обсерватория Mullard, в Кеймбриджшир, Обединеното кралство. Също така удобно липсва в официалните доклади е, че Ийвс е прекарал последните четири години в краткия си живот в изследване на Нибиру и планира да оповести откритията си на симпозиума „Бъдещето на радиоастрономията“ в Сидни, Австралия, на 6 юни тази година.

Видеото по-долу съдържа непълен списък на учени и астрономи, които са починали преждевременно:
 

https://www.youtube.com/embed/0rwGrKdhilI

„Мисля, че правителството сега осъзнава, че не може да продължава да ни убива“, каза д-р Рикс в ексклузивно интервю.

„Твърде много от нас вече знаят истината и знанията за планетарния нашественик и неговите ужасни последици за нашата родна планета трябва да станат известни на всички.“

От 1980-1985 г. д-р Юджийн Рикс работи за тайния екип на НАСА за изследване, търсене и проследяване на Нибиру (NRST).

„Бяхме шестима“, каза д-р Рикс. „Работата беше много разделена. Никой друг в НАСА не знаеше върху какво работим.“

НАСА го принуди да подпише поверително споразумение.

„Наказанията за нарушаване на споразумението са сурови. През 1983 г. Роналд Рейгън подписа все още секретна изпълнителна заповед, забраняваща на държавни служители да споменават думата Нибиру.“
„Дори не искам да гадая“, каза д-р Рикс, „но цивилизацията, каквато я познаваме, вече няма да съществува. Правителството няма да ни предупреди, защото знае, че това ще доведе до незабавен срив на социалните услуги по целия свят.“

С други учени – като Даниел Уитмор , бивш професор по физика в университета в Луизиана – излизащи от сенките, д-р Рикс сложи край на четиригодишното си самоналожено изгнание.

През 2012 г., малко след като стана публичен и въпреки че публикува чрез пълномощник, д-р Рикс започна да получава мистериозни телефонни обаждания и забеляза немаркирани черни микробуси, паркирани край бордюра близо до дома му.

„Нямаше съмнение, че те ме наблюдаваха, наблюдаваха семейството ми“, каза д-р Рикс, който, страхувайки се за безопасността на семейството си, изпрати жена си и дъщеря си в държава без екстрадиране заради собствената им безопасност.

Той спря да публикува в интернет, събра изследванията си и се укри.

„Нямаше смисъл да публикувам. Работата ми беше опровергана от агенти за дезинформация и платени подставени лица“, каза д-р Рикс.

Според д-р Рикс Нибиру не е просто планета, а е звезда кафяво джудже със седем орбитиращи планети или луни – мини слънчева система – в елиптична орбита от 3600 години.

Нибиру, казва д-р Рикс, всъщност е третата планета от системата, небесно тяло с никелово-желязно ядро, десет пъти по-голямо от земната маса . Когато Нибиру пресече нашата слънчева система, това ще направи най-близкия подход до Земята.

Въпреки че не се предвижда пряко въздействие, учените са съгласни, че Нибиру може да премине близо до Земята на разстояние от 0,3 Au.

Резултатите ще бъдат катастрофални.

„Дори не искам да гадая“, каза д-р Рикс, „но цивилизацията, каквато я познаваме, вече няма да съществува.

Правителството няма да ни предупреди, защото знае, че това ще доведе до незабавен срив на социалните услуги по целия свят. Правителството, което вече е във „Вторичния протокол“, ще продължи да отрича съществуването му, когато той е обект с размерите на луна в небето.

Допълнителна информация тук .

Nibiru, Planet X, Nemesis, The Destroyer, Wormwood, Hercolubus, Comet Typhon - Visible in 2022

Nibiru, Planet X, Nemesis, The Destroyer, Wormwood, Hercolubus, Comet Typhon - Visible in 2022

Is Nibiru real? Does it take away nibiru 3607 years, to complete an orbital trip? As you can imagine, the gravitational effects of a massive planet moving close to the inner solar system would spell big trouble for planet Earth. Earth has been acting lately with an increase in earthquakes, volcanoes, global warming (oops). I meant "climate change"), season blending, and more. Open your mind a little and stop believing everything our so called scientists and nasa friends have to say. Every week, NASA seems to learn something new that was unthinkable.

First you need to understand that we may be part of a binary solar system. NASA just discovered a binary solar system last year. It would explain the earth shaking that is still unexplained today. Would it be too far to believe that one planet could share both solar systems? If you took the time to watch this video, then you might be interested in this one newspaper article and these abstracts of Planet x. Explore this site and ask questions and share your thoughts.