ЦЕЛТА : ВАКСИНАЦИЯ НА МАЛКИТЕ ДЕЧИЦА ! 😥😥😥😥😥

ЦЕЛТА : ВАКСИНАЦИЯ НА МАЛКИТЕ ДЕЧИЦА ! 😥😥😥😥😥

В РУСЕ ИМА БОЛНИ ДЕЧИЦА ОТ СКАРЛАНТИНА И ШАРКА / ВАРИОЛА !

РЗИ СПИ ! НИКАЩВА РЕАКЦИЯ !

Views:

26 views

Leave a comment