Съдията, най – корумпираният съдия, Петър Балков…

Съдията, най – корумпираният съдия, Петър Балков…

Заснеха със скрита камера съдията Петър Балков – Аз съм най – корумпирания съдия в България!

Views:

133 views

Leave a comment