За Нибиру, Времето и Смяната на Системата – Великият Учител на Човечеството ММ

За Нибиру, Времето и Смяната на Системата – Великият Учител на Човечеството ММ

(Моля Приемете или Не тази информация без да съдите, никой не може да каже какво точно ще стане, от нас зависи!)
И.Н. Какво да очакваме?

ММ Преминаването на Нибиру през Слънчевата система и особено в близост до Земята ще окаже огромно влияние на климатичните условия. Трябва да се приготвите за това.

И.Н. Какво трябва да направят хората?

ММ Климатичните условия ще попречат на хората правилно да организират събитията свързани с работите по селското стопанство. За да бъдат усилията на селските труженици максимално успешни, те трябва да знаят, че времето през тази година ще е максимално неустойчиво. От него ще е трудно да се очаква стабилност на температурите. Но въпреки всичко пролетта, лятото и есента ще настъпят навреме. Просто те ще приличат на между сезонни, с разлики в температурите присъщи на: зима-пролет, пролет-лято, лято-есен…

И.Н. Не е ясно, как ще стане това?

ММ Пролетта ще настъпи макар и със закъснение, но стремително. Топлото време ще започне бързо да разтопява снега и леда, но при това могат да настъпят и неочаквани захлаждания, което може да повлияе на засяването, доколкото ще е трудно да се избира време за организирането му.

И.Н. Какво да правят селяните?

ММ Трябва да се приготвят да действат оперативно, без размотаване, използвайки всеки хубав ден, без да разчитат, че времето ще е устойчиво. Ако засяването се извърши бързо, то това ще е залог за бъдещата реколта.

И.Н. Какви опасности очакват селяните през лятото, при преминаването на Нибиру?

ММ Летният сезон също ще е с особено неустойчиви природни условия. Те следва да се приготвят за това, че дъждовете ще са много неравномерни. В едни райони ще падат много валежи, а в други се очаква суша. Особено ще пострадат районите с мусонен климат, които са свикнали ежегодно да получават достатъчно количество влага, но в предвид преразпределението на водните ресурси в атмосферата те могат да попаднат в зона със сух климат.

И.Н. Какво се очаква в Русия, на нейната огромна територия?

ММ Русия има няколко часови пояса, няколко географски ширини и няколко природни зони с различни условия за селското стопанство. Там следва да се придържат към норманите за тях условия за засяване, грижата за растенията и събирането на реколтата, но с въвеждането на голяма поправка във връзка с космическите събития и климатичните условия. Както вече казах, не трябва да се очаква устойчиво време, а трябва да се използва всеки хубав ден, час и минута, за да се облекчат условията за покълване на растенията, тяхното нарастване и узряване. Само оперативността и разумното поведение ще помогне на хората да не останат без реколта, а значи и без храна в близките дни и месеци на настъпилата година.

И.Н. За какво още трябва да се приготвим по време на преминаването на Нибиру?

ММ Нибиру е огромна планета. По сравнение със Земята тя я превишава четири и половина пъти. Има маса много по-тежка от земната, доколкото нейната маса зависи от магнитните връзки с матрицата на Слънцето на ниво инфрачервени сфери. Влизайки с Слънчевата система, Нибиру се държи като магнитен великан, който кардинално променя състоянието на магнетизма на всички планети без изключение, даже на най-отдалечените от Слънцето.

Магнетизмът в този случай се нарушава както между планетите, така и със Слънчевата матрица. Планетните Разумно електромагнитни сили също се разрушават и започва подобие на хаос. Започва неумерено редуване на Разумно електромагнитните полета отначало в атмосферата – както това започна да се проявява сега на Земята, така и в земната кора, и в недрата й. Магнетизмът проявен на нивата на всички сфери от Планетарния комплекс рязко променя напрегнатостта си, което се отразява на климатичните и природни Духове (Стихиалии), които не могат повече да живеят по обикновената схема и са принудени да търсят стабилно положение в места несвойствени за тяхното пребиваване. Оттук и подобието на хаос, следствие на придвижването вътре в земния комплекс и нарушаването на връзките със съседните планетарни системи.

И.Н. Получава се, че не следва да очакваме стабилизиране на климата в близко време?

ММ Природата ще започне да ни поднася страшно много всевъзможни сюрпризи. Преминаването на Нибиру ще е белязано от събития, които ще започнат да се отразяват буквално на всичко, което има Разумно електромагнитна природа. А, както ви е вече известно, всичко съществуващо в заобикалящия ви свят съдържа в основата си РАЗУМНА СВЕТЛИНА, която вашите учени са свикнали да наричат електромагнетизъм.

Нибиру привнася с присъствието си огромно изкривяване в електромагнитните връзки, както в самата Слънчева система, така и вътре в самите Планетарни комплекси. Това изисква внимание и разумно поведение от хората, които имат свободна воля на избора. Изисква способността им да разбират и правилно да реагират на всички случки и обстоятелства. Когато природните Духове и Стихилии стават почти неуправляеми, тогава разумните човешки действия могат да управляват някой от събитията и даже да ги насочват в нужното направление.

И.Н. Значи ли това, че уменията на шамани, гадатели, светли магове ще започнат да се търсят за управляване на природните стихии,?

ММ Точно това ви казах. Знанието на законите на природата и възможността съзнателно със силата на своята воля да управляваме природните Стихиалии, ще позволи на хората да държат в равновесие природните духове, които по своята йерархическа принадлежност са длъжни да се подчиняват на човешката воля.

И.Н. Но нали сега на Земята в голямата си част е проявена злата воля на черните магове, които все още имат намерение да използват всички лостове на магическата си власт само за своите користни цели, забравяйки за интересите на огромното количество на практика беззащитни хора?!

ММ Преминаването на Нибиру разрушава всички базови построения на старата система на живот на планетата. Това става автоматично, без никакви емоционални прояви от страна на Планетарния комплекс. Така, както се разкъсва гъста паяжина в хамбара, когато в него задуха силен вятър или пък влезе стопанина за да вземе нещо от далечния ъгъл. Паяжината на старата система, която е омотала планетата, ще се разкъса и на парчета ще се разнесе от тънките сфери на долния ментален свят, където тъмните са изпонастроили своите мисъл форми, за да закабалят вашия свят. Прекъсването на всички световни връзки: в търговията, в обменните процеси на паричната система във финансовите манипулации на борсите – това ще са първите материални признаци за това, че световната паяжина повече не обвързва вашия свят. Хората, които водят своя живот в пределите на разумната стопанска дейност не трябва да се страхуват. Самата стока във вид на първичен продукт ще стане базова основа за търговията, обмена и реализацията на дейностите обезпечаващи всички насъщни нужди на хората. Обикновеният обмен и условните парични единици базиращи се на реалните продукти на селското стопанство и природните енергоносители, скоро ще станат главни обезпечаващи за парите на Новата епоха. Идването на Нибиру има както негативен, така и позитивен аспект за вашата планета. Старата система ще се разклати, ще се разкъсат връзките й и ще рухне. Това вече е неизбежно. Но правителствата на държавите, които навреме вземат върху себе си отговорността съзнателно да сменят системните устои на тъмнината с право противоположните устои на Системата на Светлината, само ще спечелят от това стихийно разпадане на старата система.

И.Н. А тези, които не разберат, че трябва да се строи нещо ново и започнат да кърпят дупките в старата системна организация? Какво ще стане с техните страни?

ММ Тези страни, които продължат да се придържат към старите устои, ще страдат преди всичко от природни изменения, а при липсата на правилни действия по време на климатичните аномалии, ще започнат да страдат от глад и бунтове свързани с него. Опитите да решат проблемите си както обикновено, с ограбване на съседите си и лагерите-донори, ще бъдат неуспешни. Няма да хабя много думи описвайки събитията съпътстващи ви при излизането от системата на тъмнината. И без моите мисъл форми света сам ще ви укаже основите на същността си, а те са – не здрави и лъжливи.

На тази система й дойде краят и трябва да се приготвите за това, че повече тя не може да бъде възстановена. Остава още сега съзнателно да пристъпите към строителството на базовите основи на Новата Цивилизация – Системата на Светлината. Идването на Нибиру ще стане това движещо начало за дълбокото и невъзвратимо преустройство в живота на всичко живо на планетата. И първа крачка към това трябва да стане правилното поведение на жителите занимаващи се със селско стопанство, за да получат все пак реколта и за да не стане глада движеща сила за настъпване на пълен хаос и гибел на хората.

И.Н. Може ли хората да се надяват, че Висшите Разумни Сили няма да ги изоставят по време на глобалните промени?

ММ Ние сме на постоянна стража именно затова. Можете да разчитате на нас, но помнете, че всички ваши дела ще бъдат извършени от вашите ръце. Не се налага да седите и да чакате чудеса, защото в сила влязоха Висшите Закони на Битието (КОНИ), които изискват активност от всички заедно и от всеки поотделно. Обществото е длъжно да се сплоти пред лицето на грандиозните събития, които започнаха да се проявяват във вид на нестабилното поведение на климата, а след това ще започнат да се дестабилизират всички условия от преминаването на Нибиру покрай вашата планета.

И.Н. И за какъв период трябва да се приготвят хората за големи пертурбации на планетата?

ММ Планетата Нибиру ще преминава през Слънчевата система примерно четири години и пет месеца, отчитайки днешното й положение.

И.Н. Хората се страхуват от смяната на магнитните полюси, което може да доведе до помитане на всичко живо от повърхността на Земята. Ще се случи ли такова нещо във връзка с преминаването на Нибиру?

ММ Нибиру е огромна планета, която има магнитен заряд подобен на земния на сегашния етап на развитие. Тоест, северния й полюс има заряд плюс, а южния – минус. Когато се срещат две планети, които имат еднакви заряди на юг и на север, но едната от тях е толкова голяма, че нейният заряд е многократно по-силен, то по-малката планета е принудена да направи салто и да се превърти, за да станат зарядите на едноименните полюси противоположни. Това са условията за смяна магнитните полюси на Земята и смяна векторите на силите.

И.Н. Но, нали това е катастрофа?!

ММ За да не се случи такава необратима катастрофа, в Слънчевата система пристигна армада от кораби на Галактическия Съвет. Вече ви казах за това по-рано. Не трябва да мислите за събитията по преминаването на Нибиру, като за апокалипсис. Всичко ще стане така, както трябва да стане, за да може земната цивилизация не само да оживее, но и да приеме щафетата на Новата Формация, невиждана досега от земляните. Просто се осланяйте на Висшите Сили и извършвайте действия, които ще помогнат на вас и на децата ви да преживеете в условията на нестабилността на преходния период.
Наличието на Нибиру в Слънчевата система вече не тайна. Сега тя може да бъде видяна от всеки, който иска да се убеди в това. За да го направите не ви трябва скъпо оборудване, достатъчно е просто внимателно да гледате Слънцето по време на изгрев или залез (в зависимост от полушарието).

Планетата Нибиру има негативен характер, за което говорихме по-рано. Тя е планета, която само с присъствието си не просто усилва всички съществуващи негативни събития свързани с идването на петте комети, но и абсорбира всички негативни следствия като своеобразно гориво за инфрачервената си природа. Тя е „планета чистач” — след преминаването си Нибиру няма да остави нищо от старата инфрачервена помия образувала се на дъното на Слънчевата система за времето на пребиваването й тук на Земята и останалите близки планети. Пълното изчистване на недрата на планетата Земя от инфрачервените натрупвания и от цялата плеяда демонични същества, които обитават в нея, може да изглежда като истински ад, когато те се отскубнат и излязат на повърхността на планетата, по време на настъпването на „трите дни мрак”, за които сега се говори много. Различните източници подават тази информация от различни ъгли на възприемане. За едни, трите дни тъмнина са гибелни – края на света, последен акорд на апокалипсиса, а за други – това е дългоочаквато прочистване на планетата от всичката нечестива дейност на демоничните сили от космическото дъно. И едното и другото са истина, за едно и също събитие гледано от различен ъгъл.

По такъв начин петте комети условно „разорават” Слънчевата система за да извадят на повърхността всичко застояло и гниещо, а планетата чистач – Нибиру, изсмуква в недрата си всичката тази нечистотия, за да може преминавайки през Слънчевата система да се запаси с гориво (инфрачервени отпадъци) и да замине отново в далечното си пътуване на орбита с дължина от 3600 земни години.

И.Н. Кога може да се очакват тези три дни мрак? И каква е тяхната природа?

ММ: Три дни мрак – това е космическо събитие което вие преживявате почти всяка година, даже по няколко пъти. Това е един вид слънчево затъмнение, което ще има такава продължителност само по причина, че обектът който ще закрие Земята има огромни размери – това е планетата Нибиру, която е няколко пъти по голяма от Земята. При това тя притежава седем спътника, два от които са заселени от разумни жители, притежаващи мощна технократна цивилизация. По същество, това са същите рептиловидни първо предци на всички жители на вашата планета, за които разказват митовете и легендите на различни народи по света. Идването на Нибиру и нейните спътници съвместява в себе си няколко значителни космически събития, едното от които сега обсъждаме без да засягаме останалите.

И така, трите дни мрак са Слънчево затъмнение, което ще бъде несъразмерно по-продължително и обширно, спрямо затъмненията, към които е привикнало земното човечество. По време на това Слънчево затъмнение ще стане свързване на планетата Нибиру с недрата на Земята, което ще изглежда като огнени въжета, устремени във вътрешността на вулканите, които за три денонощия ще се окажат във властта и под влиянието на огнените „смукала” на планетата Нибиру. Това е момента на „скачване” и последващото „изпомпване” на съдържанието от недрата на Земята. Към този момент ще се събудят небивало количество вулкани, които до тогава са се намирали в спящо състояние. Тези събития стават и сега, като по-нататък ще се усилват. Особено активни ще станат вулканите, които сякаш са отдавна изгаснали – такива като вулкана Йелоустоун в САЩ и други подобни на него.

По-нататък планетата Нибиру ще изпомпа от недрата на Земята всичкото неравновесно съдържание, което е удържало планетата на дъното на Слънчевата система. Заедно с това инфрачервено съдържание, на повърхността на Земята ще излязат пълчища от демонични същности, душите на грешници, мисъл форми на системата на тъмнината, която цари на вашата планета…. Всички тези древни натрупвания ще станат улов за ”планетата чистач” и ще попаднат в нейните недра, издигнати по „огнените въжета” от недрата на Земята. Именно затова, по време на трите дни мрак не си заслужава да поглеждате навън от домовете и прозорците си, защото страхът, който неизбежно ще възникне в сърцата ви ще ви направи уязвими пред магнитната сила на огнените въжета, които просто ще засмучат в себе си тези които се страхуват.

Само спокойното изчакване на края на събитието и светлата молитва могат да станат най-силната защитна мярка срещу засмукването по време на процеса на изчистване на планетата. Светлата молитва по състава си се намира на цяла Светлинна октава по-високо и напълно не се съотнася с магнитната сила на инфрачервените честоти на огнените въжета на планетата чистач – Нибиру.

През този период ще е полезно пребиваването ви в закрити помещения, а още по добре вътре в помещения, които се намират на ниските етажи – близо до земята или даже в избени помещения, защото по време на идването на планетата чистач и на тъмнината, която ще последва след тези събития ще има много атмосферни пертурбации. Възможни са силни ураганни ветрове, наводнения и неадекватно поведение на много от хората и животни. Дори слабо слънчево затъмнение ще предизвика у животните и у някой от хората чувство на страх и неувереност в това, че Светлината ще се върне. А, в случай на слънчево затъмнение с продължителност от няколко денонощия, такъв страх ще обхване цялата природа. Силата на молитвата на светлите праведници ще бъде най-спасителното действие, което очаква Йерархията на Светлината от хората на Земята, които са избрали Златния Век и са се устремили към Абсолютната Светлина в Безпределността, като към най-висша задача в живота си.

И.Н.: А какво ще стане след трите дни на мрак? И какво да очакват хората от жителите на спътниците на Нибиру?

ММ: Опустошените недра на Земята ще престанат да бъдат тежък баласт за планетата Земя. Тя кардинално ще промени своето местопребиваване във Времето и Пространството. Точно това е Великият Преход за който говорихме по-рано, очаквайки лъжливата дата 21 декември 2012год. Силите на тъмнината преднамерено измениха времето на очакваните събития на Великия Преход, за да може по-голямата част от хората да бъде вкарана в заблуда и по-късно, когато действително биха настъпили указаните събития, те да са съвършено неподготвени за тях. Вече казах, че най-важните събития ще се състоят именно през 2014год., а времето и дата на събитието вече могат да изчислят учените сами, просто наблюдавайки скоростта и придвижването на Нибиру през Слънчевата система, предсказвайки по този начин времето за преминаването му между Слънцето и Земята. Не се наемам да указвам точни срокове. Те зависят както от самата Нибиру, така и от наличието в Слънчевата система на още цели пет комети. Те също внасят своите корективи.

Що се касае до жителите на двата населени спътника на Нибиру, то трябва да се знае, че те са оставили на Земята свой „челен отряд” в лицето на народа , който смята себе си за „избран” и който се противопоставя на всички останали народи. Те добре знаят това, от кого са избрани и какви промени да очакват за себе си, и за другите народи. Тяхната задача се е състояла в това, да задържат развитието на планетата Земя на дъното на Слънчевата система и да не й позволяват да се издигне при никакви обстоятелства – което те и изпълняваха до указания период. По техният сценарий планетата Земя трябваше да загине, а техните старания трябваше да бъдат възнаградени с преселване на спътниците на Нибиру – или поне на основното ядро от техните служители. Но Силите на Светлината предотвратиха този сценарий и позволиха планетата Земя не просто да се съхрани, а дадоха възможност на светлата част от земляните да навлязат в Светлия Период на Еволюцията.

И.Н. И все пак ще слизат ли на Земята Анунаки или Нефилими от спътниците на Нибиру?

ММ: Флотилията на Светлината стои на стража на Земята и няма да позволи на тези рептилии да стъпят на Земята, както това се очаква от цяла плеяда жители на подземното царство, които ще останат в изолация. А когато дойде време за изчистване, ще се прехвърлят на въжделената планета в качеството си на гориво за нейното по-нататъшно пътуване през космическите простори на Вселената.

И.Н. Благодаря.

ИРИНА НИЛОВА

Views:

57 views

Leave a comment