НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА, НО РАБОТЕЩА БЕЗ ПРОБЛЕМ БАНКА БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД – ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА, НО РАБОТЕЩА БЕЗ ПРОБЛЕМ БАНКА БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД – ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

Каква нелепост! Дали?
АЗ ЛИ ПРОДАДОХ НА ПОЩЕНСКА БАНКА И ЗАЩО ПРОДАДОХ МЕСТНИЯТ КЛОН – БАНКА НА СВЕТОВНАТА БАНКОВА-ФИНАНСОВА ГРУПА „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЪНС” ?
*** Разследването ми стартира с откриването на фалшиви банкови документи за издадена международна кредитна карта „Мастеркард”. Като за начало…
*** Банката издава банкови карти на имената на лица, с които не е подписала какъвто и да е договор за каквито и да са банкови карти. А за капак на всичко въобще няма законно право да издава банкови карти
*** И нейните кредити не са нейни, понеже копия от документите по тях се представят от друга, различна банка. дори и в съдилищата у нас.
*** Черешката на тортата: такава банка и банки – Пърсънъли в България въобще няма! И представяната за неин родител световна банково-финансова група „Париба” не й е родител.
*** За да се прикрие огромният международен скандал, който може да създаде разследването ми за тези операции, в които се предполага участие на много, много и много милиони мръсни пари , последва родната покупко-продажба.
.
Аз ли продадох местният едноименен български клон на световната френска финансово-банкова група „БНП Париба Пърсънъл Файнънс”? И защо? Продадох ли го на родната Пощенска банка онзи ден, в петък, 9 декември?
Питате каква е тази нелепост?!
Но устремени към възможното в този живот, често пъти не забелязваме невъзможното.
Това разследване е за такава невъзможна история. Но в България, да се самоцитирам от други мои разследвания, дори и невъзможното често пъти е напълно възможно и се случва.
Историята започна банално и въобще не предвещаваше такъв скандал: съдебно дело в 34-ти състав, съдия Ели Анастасова от Гражданското отделение на Софийски районен съд. Започна като един от много случаи в практиката ми на журналист, които въобще не стигат до публикации поради маловажността им.
.
Съдебното дело в Софийски районен съд, 34 състав, съдия Ели Анастасова е за неизплатен кредит по банкова карта, водеща се като издадена от „БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД”. Картата е била активирана на 12 юли 2018 г, като сумата е изтеглена от банкомат. Предполага се, че това е извършило лицето, в чиято полза е била издадена картата, както твърди банката.
.
Написах „предполага се”, понеже мъглата около случаят много бързо се сгъсти до непрогледна тъмнина.
Защото липсват каквито и да е доказателства, че това лице е изтеглило сумата.
Защото липсва информация дори от кой банкомат точно е станало.
Защото липсва какъвто и да е подпис на това лице-клиент върху съответния договор за условията по тази банкова карта.
Защото банката дори не смее да твърди, че ако липсва писмено съгласие, има поне устно. (макар че според законите за такива договори то няма сила)
Не ахкайте – каквото и да е съгласие напълно липсва, макар че печатът на банката и подписът на неин отговорен служител са налице върху този договор, представен пред съда, за да се заведе иск. Само дето в него липсва насрещната страна – клиентът. Във всяка нормална държава такъв Иск няма да бъде приет дори за разглеждане. Но у нас е приет от съдия Ели Анастасова.
.
И отново не ахкайте! По този документ за тази банкова карта открих два договора за издаването й– напълно еднакви по форма, с идентично съдържание, с идентични атрибути (печат, подпис на един и същ отговорен служител), но без подписи на посочения в него клиент.
Напълно еднотипни, те имат само една-единствена разлика – датата, на която са парафирани от банката и за която се твърди, че клиентът ги е парафирал, макар че доказано не го е сторил. Едната дата на единия банков документ е 8 февруари 2018 г., а другата дата на другия банков документ за същата банкова карта със същия номер и сума е 26 юни 2018 г. И двата са подпечатани и подписани от Нели Недялкова – търговски директор на „БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД” .
Пак повтарям – съществуват два договора за една и съща банкова карта на едно и също лице с един и същи номер на картата и на една и съща стойност, които лицето не е подписало и дори устно не е дало съгласието си по нито един от тях. Но бланката претендира свое взимане от лицето заради тези договори и магистратът на Темида приема като напълно доказан този фалшименто „факт”.
.
Не останах изненадан, че вторият договор от юни изчезва от делото в СРС и вместо него са появява първият от февруари.
Защото абсолютно ясно е, че няма как да се оформят договори за една и съща съща банкова карта с един и същ неин номер за една и съща сума на две различни дати, разминаващи се с 4 месеца помежду си. Всеки ще може да се закълне, че единият от тези два еднакви документи е фалшив независимо дали има ли не подпис на евентуалния клиент върху тях .
Най-вероятно фалшиментото е този от февруари, с който в кориците на делото е подменен онзи от юни. Твърдя го, понеже картата се оказа активирана на 12 юли – т.е. 5 месеца след неподписания от сочения за клиент първи договор и само две седмици след неподписания от същия сочен като клиент втори договор, който изчезва, изпарява се от кориците на делото.
Ще запитате защо е подмяната? Защото едно са лихвите+наказателната лихва за неплатени вноски, броени от 8 февруари и съвсем друго – същите лихви, пресметнати с 4 месеца по-малко – от юни. Вече чувам възражението: „Ей, Григоре, това не са пари – на пръв поглед някакви си стотина лева! Дребен частен случай, защо ни занимаваш?
Категорично не е частен и дребен случай! Защото ако един случай е мутиплициран, размножен, той вече не е частен, а тежък обществен и финансов проблем
Този частен случай, който разказах, беше само загрявка, като увертюрата на мръсната афера, която започна да разнищва моето разследване.
..
*** НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА, НО РАБОТЕЩА
БЕЗ ПРОБЛЕМ БАНКА
БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД ***
.
Не е частен случай! Понеже става дума не за една, макар и дублирана незнайно как банкова карта, а за много и много банкови карти. И за много и много, и много кредити. За много и много, и много милиони лева и евро.
Не е частен, защото няма как да отпуснеш дори пукнат кредит (а кредитите са много), да издадеш дори една банкова карта (а картите са много), ако не съществуваш в правния свят.
💥💥💥А в скандала, който проучвах, се оказа, че родната банка „БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД” не съществува! ❗
❗❗❗ Повтарям: НЕ СЪЩЕСТВУВА❗❗❗
Не се шегувам – съответното дружество, представящо се като банка (за „банката” по-нататък в поста), е с прекратена дейност и заличено на 1 февруари 2018 година! Повтарям – на 1 февруари 2018 г.! Но е продължило необезпокоявано да си работи.
Ако сега, днес отворите Търговският регистър, ще видите обаче сложена друга дата – 24 април. (специално давам скрийншот, преди да бъде изчистена датата на пожар след този пост). Тази дата погребва извършена незаконна дейност на съответната банка за десетки милиони. Междувременно това дружество – уж „банка” е заместена от друго такова едноименно дружество, също представящо се като банка, а после и от трето, също уж банка.
.
Ще кажете: Лилов, вие сте лъжец. Меродавното доказателство – съответно дата е записаното в Търговския регистър!

Хм, разполагам със скрийншотове и разпечатки на Търговския регистър, в който е записано това обстоятелство – 1 февруари, преди съответните фактори да сменят датата на 24 април. Разполагам с документи за тази дата – 1 февруари, приети като доказателства по съдебни дела от десетки съдилища у нас. Разполагам с копия от фирмените дела.
Освен това съответното обстоятелство за прекратяването на дейността на 1 февруари е записано в протоколи от съдебни заседания, записано е в десетки съдебни решение на различни съдилища в страната, прието е като доказателства по стотици съдебни дела и т.н., и т.н.
Освен това е записано и е декларирано в европейските институции като дата – 1 февруари.
Записано е като дата в становища на главния юрисконсулт на тази „банка”
(цитат):
✔„ В отговор на писмото Ви, адресирано до г-н Лоран Давид (моя бел.: президента на тази световна финансово-банкова група) предоставяме следната информация:
1. „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.” Париж”, Франция (банка, член на финансовата група „БНП Париба С.А.”) работи в България от 2007 г. До 01 февруари 2018 г. дейността е осъществявана, чрез дъщерно дружество „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606…”
✔ Или този цитат:,
„3. От 1 февруари 2018 г. цялата ни дейност в България осъществяваме чрез надлежно регистрирания в Търговския регистър клон на чуждестранен търговец (моя бел.: забележете – клон на търговец, а не на международна банка и следва дълго обяснение за поредния създаден „Пърсънъл”, който да замени вече прекратилия дейността си)
И т.н., и т.н
Официална бланка, изходящи номера, син печат, саморъчен подпис на главния юрисконсулт. Оригиналът, както и редица други оригинали, се намира в моите ръце.
.
Датата 1 февруари като дата на закриване на продължилия да работещ и след това „Пърсънъл” е записано е като дата в обяснение на президента на френската група „БНП Париба Пърсънъл Файненс”, в материалите във фирмени дела от френски съдилища, в техни регистри
Записана е като дата 1 февруари в редица специализирани международни сайтове за фирмени регистрации, в съответни данни на регистри в чужбина за нашите търговски регистрации при международни поделения у нас. Записано е в регистрите на Европейската централна банка и европейските институции за финансов надзор.
Но българският Търговски регистър, твърдял навремето една дата на прекратяване – 1 февруари 2018 г., сега посочва съвсем друга дата – 24 април, за да прикрие престъпната нелегална дейност. Сега, когато се разбра, че разследвам аферата и съм докопал три много, ама много дебели класьора с документи за нея.
––––––––-
Аз не претендирам, че управлявам Търговския регистър на Република България. Други също не претендират, но фактически се вижда, че го дирижират – възпитаниците на ДС школата (ДС – Държавна сигурност) в Симеоново. Понеже те управляват тези, да го напишем „банки”, управляват нашата държава, а пътьом командорят и Търговският регистър.
Но онези от школата в Симеоново си бяха, са и ще си останат въпреки претенциите им нагли индивиди с нисък показател за КИ (коефициент за интелигентност).
––––––––-
💥Така скромното начало на разследването ми обрасна с необорими доказателства за няколко тежки престъпления, преследвани по Наказателния кодекс:
❗*** създаване и употреба на фалшиви документи, вкл. и пред съдебните органи у нас;
❗*** дублиране на банкови карти и кредити (дублажът се е доказал като удобен и надежден инструмент за пране на пари според единодушното мнение на експертите)
❗*** нелегално издаване на банкови карти и упражняване на кредитна дейност, след като съответното дружество е прекратило официално дейността си. (това също е пране на пари, понеже освен безспорното – укриване на дължимите данъци, такава е обичайната престъпна практика по света с подобни операции да се перат и съвсем мръсни пари. Обаче у нас това е необезпокоявано под погледа на държавните институции – БНБ, Комисия за финансов надзор, НАП, със съдействието на редица др. институции, от които посочих Търговския регистър и най-сетне: с подкрепата на много и много съдебни магистрати).
––––––––––––––––––––
⚠Едно задължително вмъкване:
за пореден път в свои разследвания посочвам, че Търговският регистър у нас въобще не е надежден регистратор, защото записаните обстоятелства в него се променят според времето, ситуацията, хората и палачинката на политическите и бизнесинтереси, които духат, както и според важността на случая и големината на платените подкупи за извършването на такава промяна.
Хей, вие от ЕС, докога ще дремете, кога ще се вземете в ръце, а? Нали решението е нашият търговски регистър да се подключи в европейските мрежа – регистри на ЕС и нали уж това щеше да гарантира достоверността му?
Дръжки!
–––––––––––––––––––––
.
А вие гражданите на България, знаете ли в каква държава живеете!
Не! Ами живуркайте си, докато се окажете поредният попаднал на пангара на поредната афера, в която ще зацвърчите като месо, препържено в тиган. Може дори да ви обявят като „съучастници” в тежки престъпления като пране на мръсни пари, ако скандалът се разгори съвсем.
Но не забравяйте, че аз не съм слънце, за да огрея навсякъде и да спра всички афери у нас, нито да спася всички онези, попаднали по една или друга случайност или закономерност на аферата в такива капани! А друг като мен у нас, който да нищи подобен роден скандал с фалшива банка и една от най-големите в света международни финансово-банкови групи няма да се намери…
.
КОИ СА СЛЕДВАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПАРИЧНАТА ОПЕРЕТА?
.
__________________
Неоспорим факт е: прекратилата дейност „банка” е продължила дейността си, издавайки банкови карти и отпускайки кредити. Това еднозначно се нарича „пране на пари”.
__________________
Всеки експерт ще се закълне, че когато се използват такива рискови подходи, не може да става дума само за изпиране на печалбата от укрити данъци. За да се рискува толкова много, залогът трябва да е голям по обеми – не милиони, а стотици милиони и дори над милиард. (финансовите отчети – родни и чуждестранни посочват суми от този порядък – в милиардите) В такива случаи се предполага пране на съвсем мръсни пари от държави и разни структури, поставени под ембарго от ООН, ЕС или отделни държави, от лица под международно ембарго, от наркокартели, оръжейни търговци и терористични организации.
*** § Разследването ми продължава и съответно в някоя поредна негова част – вероятно към края на пролетта следващата година, когато го завърша напълно, ще мога да ви дам обширен и изчерпателен фактологичен и документиран отговор дали и какво е ставало, дали и на кого и в какви обеми пари се е прало и препрало през тези години.§ ***
.
Но и изнесеното толкова скандално дотук е само увертюрата в разследването ми за аферата.
На мястото на „БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД” възниква „БНП Париба Пърсънъл Файненс АС. А пък после на нейно място възниква „БНП Париба Пърсънъл Файненс СА”.
Не е техническа грешка повторението, както считате: изреченията не са дублирани.
ЕАД-то в първото Пърсънъл е нещо различно като съществуване в търговския свят от АС и СА във второто и третото Пърсънъл. АС-то от второто е различно от първото ЕАД и третото СА. Третото АС е различно от първите две.
🔴Става дума за три напълно едноименни дружества, работили у нас по различно време едно след друго – с едно и също название, но с различна правна форма и наследявайки се едно с друго. (прекратяването на дейността по същество заличава маса следи за тази дейност и възможността за разследвания). И в трите фигурират едни и същи техни лица, произлезли от знаменитото училище, което беше и остава ковачницата на най-важните кадри на прехода у нас – школата на Държавна сигурност в Симеоново.
.
Освен правната форма съществува и още една отлика в трите дружества – за разлика от първото „Пърсънъл” последните два „Пърсънала” се представят като клонове у нас на световната международна банкова група „БНП Париба Пърсънъл Файнънс”.
Представят се!
Но не са!
🔴**** У НАС НЯМА НИТО БАНКА, НИТО КЛОН, НАРЕЧЕНИ „БНП Париба Пърсънъл Файненс”
Защото
🔴БАНКА „БНП Париба Пърсънъл Файненс”, на каквото и да завършва – ЕООД, ООД, ЕАД, АД, АС, СА, НЕ СЪЩЕСТВУВА У НАС!
.
Бях потресен, когато открих в хода на разследването ми, че съответните „БНП Париба Пърсънъл…” и последното да затвори вратата, не разполагат с оригиналите на техни банкови документи за банкови карти и банкови кредити.
Всички те по различните процеси са представени като копия от друга банка, извадени на ксерокса за различни нужди. Но скандалната история за тази друга, също уважавана и с престиж банка е различна от тази история. Някога мога да я разкажа, стига да намеря още време да я напиша сред другите мръсотии, които ровя.
.
Разбира се, че „Пърсънълите” няма как да разполагат с оригиналите!
Защото представяните по различно време като клон на френска банка дружества у нас:
1️⃣. Не са банка!!!!! Въобще! И никога не са били банка!!! Макар че БНБ ги е водила на сайта си като банки, води и сега, в този момент, в който четете поста (разбира, съвесм скоро ще го изтрият от сайта си).
2️⃣. Не са банки, защото нито едно от тях няма право да издава международни банкови карти (в случая „Мастеркард”, а и каквито и да е други). За тази цел БНБ си има разрешителен режим и съответни лицензии, издадени от БНБ и потвърдени от Европейската централна банка. (ЕИБ) Тези „банки” не фигурират в тези лицензии и разрешителни.
3️⃣. Не са банки, защото ЕИБ не ги води като такива – нито като самостоятелни банки, нито като клонове на чуждестранни банки у нас. Всъщност и самата БНБ не ги води като банки в своите операции и банковия надзор, макар че на сайта си – за шараните като вас ги е записвала като клон на световна банка.
4️⃣. В документите от Франция и родните, та дори и в посоченото обяснение от главния юрисконсулт на банките-Пърсънали е заявено, декларирано, удостоверено, че те не са никакви родни банки с регистрации у нас.
5️⃣. Родителят им във Франция също никога не е бил банка.
6️⃣. Не са били и поделение или клон (както се представят) на известната и много голяма международна френска финансово-банкова група „БНП Париба Пърсънъл Файненс”.
**** аз имам напълно точна и вярна представа в каква държава живея и не храня никакви илюзии. А вие имате ли, когато ще се доверите на едно споменаване в сайта на БНБ и хал-хабер си нямате каква е истинската ситуация зад онова, което твърдят официално държавните ни институции – без значение какви са, кои са и какъв е рангът им (виж например предишния пост за лъжата „оръжия за Украйна”).
.
Затова не е парадокс, че в институциите у нас, дори и в съдилищата (където за твърдени неверни факти и документи трябва се носи наказателна отговорност!!!) съответните „БНП Париба Пърсънъл Файненс ”, не се представят със задължителното според законите: справка за актуалното им състояние във Френския търговски регистър.
Никога няма да познаете с какво се представят!
Представят с номера на френско фирмено дело от 50-те години на миналия век. Преди седемдесет години!
И пак никога няма да познаете какво добре замаскирано се откри във Франция зад тази афера. Ами отри се нещо подобно на мъничко ООД с няколко частни лица, откри се нещо подобно като на фондацийка (не знам как да посоча съответни родни аналози на съответните френски правни форми, понеже у нас липсват точни еквиваленти)
Всяка държавна институция и правораздаване по света (в нормалния свят, в който формално се числим) няма да уважи такъв документ с номер на съдебно дело от преди три-четвръти век. У нас обаче в държавните институции и в близо 500 съдебни дела (онова, което проучвах, а колко са в действителност, само Пърсънълите си знаят) , този трик неизменно е бил уважаван.
.
Ако се разрови обаче още по-надълбоко, лъсват още по-неприятни скандали. Съответният едноименен френски собственик на родното едноименно образувание всъщност е нещо като частен клуб – частна структура на няколко родни и чуждестранни лица.
В него лица от световния паричен концерн „Париба” са станали съдружници. Нещо ново под слънцето – максимата, че парите не миришат, е известна още от времената на Римската империя. Включили са се пряко, вероятно за да не делят с други, макар че са станали уязвими покрай аферата. Включили са и заради още едно обстоятелство: възможността да се случи тази афера у нас изисква да се ползва наименованието и авторитета на тази международна банкщово-финансова група чрез привличане в нея на кадри на международния банково-фнансов конгломерат „Париба”.
.
КАК АЗ, ГРИГОР ЛИЛОВ, ПРОДАДОХ НА ПОЩЕНСКА БАНКА
НАШЕНСКО-ЧУЖДЕСТРАННАТА УЖ БАНКА „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЪНС СА”
.
През миналата година се обърнах към г-н Лоран Давид, президента на световната финансово-банкова група „БНП Париба Пърсънъл Файнънс” с информация за аферата, като представих и някои документи и доказателства за нея.
Г-н Лоран Давид разпореди проверка в България.
Като първи резултат от нея през септември мин. г. банка „Париба – клон България” (това е истинският, реалният представител у нас на международната едноименна финансово-банкова групировка) изненадващо за деловия свят у нас пое кредитната и банкова дейност на „БНП Париба Пърсънъл Файненс СА”.
На следващата година – тази, в централата на групата в Париж беше взето окончателното решение за бързо отърваване на каквато и да е цена от този „актив”, свързан с групата заради опасността от щети за репутацията и голям международен скандал.
🔴В края на изминаващата седмица, в петък, на 9 декември 2022 г. това „отърваване” беше официално обявено. Скандалната у нас „БНП Париба Пърсънъл Файненс СА” става част от Пощенска банка.
.
Причините за сделката не се обявяват публично. И няма да се обявят освен някакви „тинтири минтири“ (празни приказки), както се изразяваше бившият ни премиер Бойко Борисов. .
Логично е, че една голяма международна група се пази да обясни на публиката какъв скандал се пече зад кулисите на световната политика и финанси и как нейни служители са участвали в него и са злоупотребили с името и авторитета й. Естествено е, че няма да съобщи публично взетите от нея сурови мерки за спиране на аферата. Естествено, че няма да е във възторг от разгарянето на шумен публичен международен скандал, който нейните влиятелни конкуренти с възхита и нашироко и надълго ще огласят и ще дъвчат в световни медии.
Прехвърлянето след моето писмо на операциите с банкови карти и кредити от родната „БНП Париба Пърсънъл Файнънс” на българския клон на банка „Париба” реши част от проблема, понеже незаконната практика спря и съответно лицата, неподозиращи колко банкови карти и кредити имат, могат да спят по-спокойно.
Продажбата в петък на Пощенска банка (и за тази банка мога да разказвам дълго и напоително) цели окончателно да изтрие аферата както от финансовата история на България и което е по-важното – и от световната финансова история.
Но никой не може да изтрие томовете документация, факти и доказателства, които имам. Ще го уверя, че няма как и да се добере до тях – отдавна не държа нищо съществено в България.
.
РОДНАТА ТЕМИДА КАТО СЪУЧАСТНИК
.
***** всички потърпевши от тази измама могат да потърсят регистрациите и съответно да откажат плащането на лихви по банковите си карти и кредити. А въобще всички получатели на банкови карти и кредити на „Пърсънълите” може да откажат напълно плащанията, понеже според законите за защита на потребителите поради измама при сключването им договорите са нищожни (невалидни, нямат сила) Разбира се, могат да да го направят само ако им стиска да се борят с българската съдебна система, която изцяло си е затворило очите за аферата. И ви гарантирам, че ще продължи да си затваря очите – в играта са няколко родни банки, държавни институции като БНБ, Комисия за финансов надзор, НАП, Търговски регистър, органи на Темида и т.н., и т.н.
.
Не случайно споменавам и съдебната система.
Например Ели Анастасова от 34 състав на СРС (съдията по делото, с което илюстрирах началото на този пост) не само осъжда с решение лицето, което не е подписвало никакъв договор за каквито и да е банкови карти с техните условия и не е давало дори устно потвърждение за такъв договор, но и приема за нормално прекратило дейността си дружество (както сама отбелязва в решението си), което за капак не е и банка, да продължава да развива нелегална банкова дейност.
Приема за нормално то дори да не може да представи оригинал на кредитен договор или оригинал на договор за банкова карта в съда, а те да са откопирани за представяне в съда за нуждите на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” от друга банка, която всъщност е реалният издател на банковите карти и отпускащата кредити. Разследвам и тази афера, понеже действителните й родни собственици също я представят у нас като клон на световна чуждестранна банка. Също със съдействието на вече изброените по-горе държавни институции.
.
Въобще не съм изненадан, че в стотиците съдебни дела за просрочени вноски, които прегледах, открих само трима адвокати, които са се осмелили да поставят дори този най-елементарен проблем – при подаване на ИСК се изисква да се докаже притежание на оригинала на документа, на който се основава – договора за банкова карта или кредит. А на тези документи логото най-горе е на друга банка и пише „екземпляр за „БНП Париба Пърсънъл Файненс“. Не съм изненадан, че само 5 съдебни състава от стотиците (близо хиляда с втората инстанция, които проверих) са отхвърлили исковете на „БНП Париба Пърсънъл Файненс”.
Само пет съдебни състава от близо хиляда са уважили, макар и съвсем половинчато правото и законите!!! Само пет!
Не съм изненадан, че нито един съдия, нито един-единствен състав (пардон – може би ще има едно-единствено изключение) не е извършил онова, за което го задължава ГПК и законите при наличие на доказателства за тежки престъпления. Не съм изненадан, че нито един прокурор не е видял престъпления.
.
Заради тези толкова „справедливи зали” на българската Темида е информиран Висшия съдебен съвет за тежки данни както за недопустима пристрастност на съдиите, така и за съучастие в престъпления чрез тяхното прикриване. Но ВСС не желае да провери и евентуално да накаже поне един магистрат за поука на всички останали.
💥ВСС си изми ръцете с отговор на един от ръководителите му, от който ще цитирам следното „ВВС няма правомощия … да упражнява какъвто и да е контрол на извършваните процесуални действия”.
💥Този отговор е лъжа!
ВСС има правото и задължението да възлага проверки на Инспектората по сигнали на граждани.
✅Сега чакам да видя как ще постъпи председателят на ВСС министър Крум Зарков, който също е сезиран: ще се осмели ли да предложи начало на проверки на дейността на поне един съдебен състав. И някой от тези състави ще реши ли най-сетне да изпълни задължението си да сезира разследващите органи у нас.
.
Аферата нагледно доказа: не сме за Шенген, след като дори в толкова контролираната и стриктно следена банково-финансова сфера може да се случват такива „чудеса”
Не сме и за еврозоната.
Единственият шанс за България е членството й в ЕС и НАТО. То е двигателят, който ни тика напред въпреки натиснатите докрай спирачки от българския така наречен елит с пасивното съучастие на мнозинството от народа ни за този натиснат педал.
**** БЕЛЕЖКА: Тези дни наблюдавам публичната истерия на наши политици, коментатори и експерти по повод отказа за Шенген – „стига сте топили България”. Много ми прилича на копипейст на комунистическите истерии за лошия Запад, за справедливите комунистически войни, за доброто жизнено равнище в комунистическа България и лошото например в империалистическата Западна Германия.
Ако гаврата с гражданите у нас не спре, ще продължа да „топя” България.
.
––––––––––––-
ПОСЛЕСЛОВ
Защо написах тази смешка, че аз, така да се каже, съм продал „БНП Париба Пърсънъл Файнънс СА”?
Защото „невероятното” не е каквато и да е съществуваща вероятност, макар и минимална по размер и възможност да се случи. .
То е чудо – нещо станало без никакъв шанс да се случи.
А чудото стана.
Над 150 000 души клиенти, включени в тази афера, дори си нямат представа какъв късмет са извадили.
Късметът беше в това, че сред попадналите на жаравата й се оказа и съпругата ми. Късметът на тези над 150 000 клиенти беше в това, че започналото с натиск и фалшификации бързо събиране на пари (за супер спешни нужди на няколко хиляди километри на североизток от границите ни) не знаеше, че съпругата ми е професионален банкер.
Онези не знаеха, че Дора е изминала стълбицата на кариерата от обикновен кредитен инспектор до началник управление „Кредитиране”, ръководител на клоновата мрежа и съветник на Борда. Пояснявам – в най-трудните времена на фалита на лева и трезорите при Жан Виденов я издигнаха на тези постове, за да спаси банката от фалит, а когато левът и банките се стабилизираха, като „награда” за работата й и заради мои журналистически разкрития без обяснения я освободиха и й посочиха вратата навън.
В общи линии често пъти са я освобождавали от работа – заради отказа да се раздават „големите лесни пари”, заради успешното събиране на „големите трудни пари” за банките, които преди това са раздадени от други лесно и на ангро.
Отказа да отпусне кредит дори и на Цветан Василев. Кой Цветан Василев? – Ами онзи, същият, „Банкерът на годината“, босът на най-добрата Корпоративна банка – „Банка на годината“, която после набързо фалира и от лъжата се оказа в действителността – най-лошата банка у нас.
„Доре, какво си стиснала тези крака, бе! Отпусни ги малко, човекът е най-виден и могъщ бизнесмен, личният и първи довереник на премира” е репликата на главния изпълнителен директор към нея заради друг отказан многомилионен кредит. Отговорът е бил светкавичен, като после научих: „Подозирах, че работя в публичен дом, но друго е да ти го каже най-първият ръководител на банката”.
„Доре, как може да откажеш кредит и да наречеш такъв важен бизнесмен мошеник!” – „Не е вярно. Нарекох го с друга дума – близка по звучене и донякъде по смисъл” – „Каква?” – Нарекох го мафиот!” – „О, боже… Господи… Ти луда ли си, помисли ли какво ще стане сега, какво ще ни се случи…” Коридорът на банката, в който я чаках и се случи разговорът, се изпълни с лепкавата пот на шефа на тази банка. Важният бизнесмен-мафиотът се подвизаваше като един от националните босове на най-мащабните пътни строителства у нас.
.
Късметът, който извадиха да не изгорят тези над 150 000 души покрай тази афера и разгореният от една година дискретен скандал около нея се крепи и на тези реплики. Не ги знаеха, не предполагаха, че ще срещнат отпор, дори и да се опитат да подкупят.
Не прецениха, че е била ръководител на консултанска фирма по международната финансова подкрепа за България. Не тази на Европейския съюз, а държавната на нашите съюзници. Например бяха й доверили и раздаването на милионите по двете германски правителствени програми в помощ на България и за насърчаване на бизнеса. В правителствените програми за разлика от европейските ако се открадне дори и едно евро, това ще предизвика огромен правителствен скандал. Не у нас, а например в Берлин – понеже там са нормална държава, финансовият министър ще изгори от поста си, а може и правителството да падне от власт.
.
Разбира се, жена ми отново е без работа от няколко години насам. Не е заради подобни реплики и откази.
Заради мен е.
Заради наложено по този начин наказание на семейството заради мои публикации. И мен са ме уволнявали заради нея два пъти – пак като семейно наказание. Наказание, защото въпреки обещаните подкупи, въпреки бруталния натиск жена ми отказа да отпусне много лесни милиони (практически подарък) на двете най-мощни финансово-икономически групировки и техните лидери. И за капак написа и изведе официално в деловодството на банката докладна записка до Борда й, като и докладни записки до съответните институции и БНБ. Аферите се разсъхнаха, а загубите на много лесни милиони никога не се прощават.
Аферистите в това разследваха се оказаха ептем „калинки” – по-големи от предишните, за които споменах.
Пропуснали бяха най-важното обстоятелство.
Ключовото за тази афера: голям опит да се разнищват и доказват неоспоримо точно такива банково-финансови престъпления.
Защото Дора е разследвала (понякога и с мое участие като помощ) такива много скандални и мащабни афери за пране на мръсни пари и мръсни сделки у нас и по целия свят – от Далечна Азия през Австралия, Латинска Америка и Африка до Европа. Вкл. и на най-мастити фигури, политици и депутати, вкл. за пране на някои от тях на на много стотици милиони долари и евро в най-различни точки на света. Вкл. за пране на пари на терористични организации, както и за доставки на „работен инструментариум“ за тях
От всички тези разследвания и нейните експертизи кой, как, кога, за какви суми, по кои сметки, в кои банки и в кои държави само едно-единствено стигна до съда и вече се мота години наред въпреки световния скандал – онова за износа на тежка военна техника за „Ал Кайда” от завод „Бета” в Червен бряг и „честните частници”, които го бяха накацали.
.
„Онези” не знаеха, че поредният попаднал в капана на измислен дълг, макар и за само хиляда лева има за съпруг журналист, и то разследващ журналист с международна известност. Не знаеха, че аз съм и финансов макроанализатор, известен и в големия свят на големите пари. Не знаеха, че и аз съм специалист по разкриването на финансови афери, вкл. и с международно участие.
Не познаха, че аз и съпругата ми ще потулим скандала.
Над 150 000 хиляди клиенти на „Пърсънълите” извадиха луд късмет с кредитите си и банковите си карти, с които можеха да изгорят, вкл. и с техни дубликати, макар че са били най-редовни платци като ангели.
Извадиха го, защото ако не бяхме вдигнали скандала, ако не бяхме разследвали над година и половина аферата (в поста изглежда лесно, но в действително е сложна и трудна работа, а и сега продължаваме), ако не бяхме се обърнали и официално към „голямата западна чужбина”, нямаше да имат този късмет. Както го нямаха тези, които вече изгоряха и окончателно са осъдени да плащат.
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
Настоящето и бъдещето на една страна не може, не бива и не се крепи на чудеса!
И вашето няма как да се крепи на чудеса.
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
*****Вместо факсимилета от томовете събрани доказателства пускам две други: скрийншот от фалшификата на Търговския регистър и скрийншот от фалшификата на сайта на БНБ. Проверете си и сами линковете, защото скоро ще бъдат изтрити или редактирани с ново съдържание

ИЗТОЧНИК – Г.ЛИЛОВ

Гледания :

18 преглеждания

Оставете Коментар