Искане за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Искане за изменение и допълнение на Изборния кодекс

До Председателя на Народното събрание

на Република България

ИСКАНЕ

От: Венцислав Атанасов Ангелов

ЕГН: 6809055325,

адрес: гр.Русе, ул. “Муткурова” № 86, вх.1, ет.2

Председател на ПП ”НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И

САМО ИСТИНАТА”

И -мейл :[email protected]

телефон за контакт:0897822755

относно : искане за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Уважаеми господин Председател на Парламента,

През последните няколко години сме свидетели на порочна практика при провеждането на поредните избори в Република България. При машинното гласуване, абсолютно се игнорира тежеста на честния вот по отношение на контролните разписки от гласуването,  които се явяват изключително важна част от изборния процес. На 02.10.2022 г. масово бяха допуснати съществени нарушения от председателите на секционни избирателни комисии на процедурите по провеждането на изборите и нормативните изисквания, регламентирани в Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02. октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

Разпоредбата в чл.271 ал.2 цитирим дословно е записано:При установяване на резултатите от гласуването броят на машинно гласувалите избиратели е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.

Нормата визирана в конкретният член от Изборния кодекс е умишлено и съзнателно създадена за тези политически партии, които са участвали в приемането на този член са игнорирани тежестта на контролните разписка от гласуването като важен елемент от ИЗБОРНИЯ процес, не вписването им в протоколите на Секционите избирателни комисии, с което се опорочава честният и демократичен изборен процес.

С настоящото искане, като председател на политическата партия, която представлявам настояваме за изменение и допълнение на Изборния кодекс, както следва :

 1 . Да бъде изменен и допълнен член 271 , ал. 2 : 

Контролните разписки да са неразделна част от Протокола на Секционната избирателна комисия, като броят им трябва да отговаря на броя избиратели в контролната лента, както и резултата получен от тяхното преброяване за гласуване за определена политическа партия да е идентичен с резултата от гласуването за дадена политическа партия от контролната лента от машината.

 2. Да се допълни ИЗБОРНИЯ КОДЕКС за мястото където трябва да бъде разположена машината за гласуване : целта е да бъде поставена така в изборното помещение на СИК, че гласоподавателят да бъде с гръб към стена, като по този начин ще се избегне възможността член на СИК да опорочи тайната на вота му.

 3. Да се внесе за обсъждане допълнителен нов текст в ИЗБОРНИЯ КОДЕКС за оборудване във всички изборни секции, без изключение да има монтирани камери за видеонаблюдение в реално време , като по този начин всеки избирател може да наблюдава през Интернет какво се случва в секционните избирателни секции.

 4. С цел на прекратяване на порочната практика на чудовищното по размери престъпление т.нар. купен и корпоративен вот, МВР да извършва дейност по превенция с протоколи за предупреждение, всички ръководни кадри на политическите партии,  регистрирани за участие във всички видове избори за да не участват в схеми за купен и корпоративен вот, като по този начин ще се осъществи една превантивна мярка срещу това явление, присъщо за изборите в Р.България, без аналог и подобие в други европейски държави, членки на Европейския съюз.

гр. София С уважение : ……………………………..

дата: 27.10. 2022г. / председател на ППИСИ Венцислав Ангелов/

Гледания :

95 преглеждания

Оставете Коментар